Jeżeli w wypadku samochodowym doznałeś jakichkolwiek obrażeń ciała, pomożemy odzyskać należne Ci zadośćuczynienie oraz odszkodowanie.

Nasze przedsiębiorstwo wspiera wszystkie osoby, które doznały szkody osobowej. Udzielamy pomocy wszystkim, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub też utraty bliskiej osoby. Naszym głównym celem jest pomoc w uzyskaniu odszkodowania, w wysokości adekwatnej do poniesionej straty. Może to być między innymi wypadek komunikacyjny oraz wypadek przy pracy, jak również popełniony błąd medyczny czy też wypadek w gospodarstwie rolnym, a nawet poślizgnięcie się.

Oferujemy także pomoc osobom, które straciły również bliskich w wyniku zdarzenia. Nasze przedsiębiorstwo pomaga także w wypłaceniu odszkodowań, gdy wypłacone świadczenie nie było adekwatne do poniesionej szkody, jak również gdy osoby poszkodowane nie ubiegały się o przysługujące im świadczenie. Niezależnie czy to świadczenie miało być wypłacone z powodu śmierci bliskiej osoby lub też wypadku. Jednak szkoda nie może być poniesiona później niż 20 lat temu. Tym samym zachęcamy do zgłaszania się osoby, które nie tylko są kierowcami, ale także warto zgłaszać się nawet będąc pasażerem czy też pieszym w wypadku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami każda osoba, która nie była sprawcą wypadku drogowego, a była uczestnikiem ruchu drogowego, może ubiegać się o odszkodowanie.

Nasza firma również w imieniu osoby poszkodowanej uzyskuje prawnie należące się jej zadośćuczynienie. Nie pozostawiamy naszego klienta samego, ponieważ podczas całej procedury udzielamy konkretnych informacji, w jaki sposób należy dokumentować poniesioną szkodę oraz jakie kroki musimy podjąć po zdarzeniu. Występujemy także w roli pełnomocnika poszkodowanego w przypadkach, gdy jego obecność nie jest obowiązkowa. Za zgodą poszkodowanego możemy także realizować za niego formalności.

Dla naszych klientów w ramach pomocy prowadzimy sprawy, które dotyczą zdarzeń nie starszych niż te, które zdarzyły się przed 10 sierpnia 1997 roku. Szkody osobowe mogą dotyczyć między innymi obrażeń ciała, jak również urazów oraz cierpień psychicznych, które powstały na skutek różnych zdarzeń.

W wyniku różnorodnych zdarzeń nasze przedsiębiorstwo pomoże uzyskać następujące świadczenia takie jak przykładowo zadośćuczynienie, które jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, pomagającym złagodzić cierpienia. Pomożemy także uzyskać zwrot kosztów, które są związane między innymi z leczeniem oraz rehabilitacją. Decydując się na współpracę z naszym przedsiębiorstwem także pomożemy uzyskać dla Państwa zwrot kosztów opieki osób trzecich. Istnieje możliwość również ubiegania się z naszą pomocą o rentę w przypadku gdy istnieje taka potrzeba zapewnienia ochrony bezpośrednio po wypadku. Możliwe jest także ubieganie się o tak zwaną rentę uzupełniającą, która pomoże wyrównać Państwu zarobki to tych sprzed wypadku. Pomagamy naszym klientom również otrzymać zwrot kosztów z tytułu przygotowania do wykonania innego zawodu, gdy w wyniku wypadku nie można już pracować w branży takiej jak dotychczas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here